O nas

Poznajmy się

O komorniku

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpocząłem w  2010 roku, odbywając praktyki m.in. w kancelariach komorniczych.
 
Z egzekucją sądową związany jestem od 2012 roku.  Odbyłem aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w Katowicach. Złożyłem egzamin komorniczy po czym uzyskałem wpis na listę asesorów komorniczych.
 
W 2019 roku zostałem powołamy na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.

Specjalizuję się w egzekucji z nieruchomości.

W mojej kancelarii kładę szczególny nacisk na wykorzystywanie w maksymalnym stopniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, umożliwiających szybkie ustalanie majątku dłużników oraz wszechstronną komunikację ze stronami postępowań.

O kancelarii

Kancelaria komornika sądowego Arkadiusza Mazura, która działa przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej .
Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

Statystyki

Ilość dokonanych zajęć

rachunki bankowe

0

wierzytelności

0

należności za pracę

0

Koszty zapytań

aktualne koszty zapytań kierowanych do instytucji

Zpytanie ZUS

Zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek

45,44 45,44
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu umów cywilnoprawnych
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu otrzymywanych świadczeń
Aktualne dane teleadresowe

Zapytanie US

Zapytanie do Urzędu Skarbowego o płatnika podatków

50,00 50,00
wykaz rachunków bankowych podatnika
wykaz płatników podatków z tytułu zatrudnienia
wykaz płatników podatków z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych
aktualne dane teleadresowe

Zapytanie EKW

Zapytanie do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

20,00 20,00
własność lub współwłasność nieruchomości
możliwość uzyskania danych historycznych
wyszukiwanie po PESEL i/lub imionach rodziców
baza danych obejmuje wszystkie Wydziały Ksiąg Wieczystych w kraju