Moja kancelaria

O kancelarii

Kancelaria komornika sądowego Arkadiusza Mazura, która działa przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

W kancelarii wykorzystywane jest następujące oprogramowanie:

- Komornik SQL firmy Currenda,

- pakiet aplikacji firmy Catobe,

- pakiet aplikacji firmy Komornik IT,

- pakiet aplikacji firmy Efektivo,

- Komornik OnLine.

Usługi elektroniczne

elektroniczny dostęp do następujących usług

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

link

EKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

link

ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

link

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

link

OGNIVO

Krajowa Izba Rozliczeniowa - OGNIVO

link

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

link

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Link

SISP

System Informacyjny Statystyki Publicznej (REGON)

Link

Kancelaria

funkcjonowanie kancelarii

Godziny pracy

Kancelaria czynna jest:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30

Strony przyjmowane są w godzinach pracy kancelarii.

Komornik przyjmuje strony wyłącznie we wtorek w godzinach pracy kancelarii.

W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów - po wcześniejszym uzgodnieniu,  poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania komornika stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych

Rachunek bankowy

Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
22 16001462 1821 2974 5000 0004

dla przelewów zagranicznych kod swift (BIC): PPABPLPK
IBAN: PL22 16001462 1821 2974 5000 0004

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy

adres

43-300 Bielsko-Biała

ul. Juliusza Słowackiego 7/7

telefon

602 219 361

telefon

735 911 111

EPUAP

/KSRMazurArkadiusz/ezbiegi

EPU ID

2824

NIP

547 20 57 441

Wskazówki dojazdu do kancelarii